Home » Symptomen hartinfarct

Symptomen hartinfarct

Wat is een hartinfarct of hartaanval?

Hartinfarct of hartaanval symptomen, oorzaak en behandeling. Een hartinfarct of hartaanval doet zich voor als de stroom van zuurstofrijk bloed naar een deel van de hartspier plotseling geblokkeerd raakt. Wanneer de doorbloeding niet snel wordt hersteld, begint het gedeelte van de hartspier dat geen zuurstofrijk bloed meer krijgt af te sterven. Hartaanvallen zijn een belangrijke doodsoorzaak van zowel mannen als vrouwen in Nederland. In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2007 tot en met 2010 29.883 mensen overleden aan een acuut hartinfarct. Dat is jaarlijks gemiddeld 7.471 sterfgevallen en ongeveer 4 sterfgevallen per 10.000 mensen per jaar.

Een hartinfarct is vaak het gevolg van een coronaire hartziekte, dat is een vernauwing van de kransslagaders die het hart van bloed voorzien. Meestal ligt atherosclerose (in de volksmond aderverkalking genoemd) hieraan ten grondslag, waarbij zich vet in de vorm van plaque op de wanden van slagaders afzet. Deze afzettingen worden atheroom genoemd. De slagaders raken vernauwd en kan er minder zuurstofrijk bloed door stromen. Er kan een volledige afsluiting plaatsvinden van de slagader plaatsvinden als er een bloedstolseltje zich op het ruwe oppervlak van de plaque hecht. Ook kan de plaque breken waarna bloedplaatjes zich aan het beschadigde deel hechten en er een bloedstolsel wordt gevormd. Als het bloedstolsel groot is, kan de bloedstroom door de slagader volledig afgesloten raken, met een hartaanval als gevolg. Als het stolsel groot genoeg is, kan het de bloedstroom door de kransslagader volledig blokkeren. Dit proces van 'aderverkalking' kan vele jaren duren.

Als de vernauwing of afsluiting door een bloedstolsel niet tijdig wordt behandeld, stroomt er te weinig zuurstofrijk bloed naar de hartspier. Het deel van de hartspier dat door die kransslagader werd gevoed, sterft af en in de weken daarna vormt zich een litteken op de plaats van de afgestorven hartspiercellen. Dit litteken noemt men een 'oud hartinfarct'. Door de aangerichte schade kunnen complicaties ontstaan als aneurysma (een uitpuilen van het litteken) en hartritmestoornissen. Ook kan er opnieuw een hartinfarct optreden of angina pectoris.

Afbeelding:

- Figuur A laat een hart met afgestorven hartspiercellen, veroorzaakt door een hartaanval. Figuur B is een dwarsdoorsnede van een kransslagader met de vorming van plaque en een bloedstolsel, die de doorgang blokkeert.

Wat is een hartinfarct of hartaanval? - symptomen-hartklachten

Wat zijn de symptomen van een hartinfarct?

Bij een acuut hartinfarct kunnen de volgende symptomen optreden:

 • heftige, drukkende pijn op de borst die niet overgaat en niet reageert op nitraten. Dit zijn middelen die de bloedvaten verwijden en vooral worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris, een hevige, drukkende pijn op de borst, die ontstaat als de hartspier te weinig zuurstofrijk bloed krijgt.
 • Over het algemeen is de pijn niet ontstaan als reactie op inspanning.
 • Deze pijn straalt mogelijk uit naar kaken en armen, vooral de linkerarm.
 • Soms wordt ook pijn ervaren in de schouders of tussen de schouderbladen.
 • Wit wegtrekken en hevig transpireren (zweten).
 • Misselijk en (neiging tot) braken.
 • Een gevoel van ziekte, vermoeidheid en gebrek aan energie.
 • Soms kan men ook angst ervaren.
 • Kortademigheid.

 

Veel mensen hebben in de weken voorafgaande aan een hartinfarct last van oververmoeidheid of zijn neerslachtig en somber.

Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft geen pijn op de borst tijdens een hartaanval, maar zij kunnen wel last hebben van de andere hierboven genoemde symptomen. Dit wordt een 'stil infarct' genoemd en komt vooral voor bij mensen met suikerziekte en hoge bloeddruk of op hogere leeftijd.

De symptomen van angina pectoris kunnen gelijk zijn aan de symptomen van een hartaanval. Bij mensen die bekend zijn met angina pectoris, kunnen op het moment van een hartinfarct mogelijk in heviger mate pijn krijgen, ook in rust. De pijn reageert niet op nitraten. Ook als de pijn langer duurt dan tien minuten, kan dit op een hartinfarct wijzen.

Als je deze klachten hebt, neem dan contact op met je huisarts en niet denken dat het vanzelf wel overgaat. In ernstige gevallen moet je direct het alarmnummer 112 bellen.

Hoe wordt een hartinfarct behandeld?

Een hartinfarct kan men eenvoudig binnen enkele minuten vaststellen met behulp van een elektrocardiogram (ECG), welke een grafiek van de elektrische activiteit van het hart maakt. Voorts worden een reeks bloedmonsters afgenomen om dat te onderzoeken op bepaalde stoffen die uit de beschadigde hartspier in het bloed terechtkomen. Aan de hand van het patroon van de stijgingen en dalingen van deze stoffen is af te lezen welk weefsel beschadigd is geraakt en geeft aanknopingspunten voor de soort van het beschadigde weefsel, de omvang van de beschadiging en het moment van beschadiging.

Door een echo van het hart te maken kan vaak goed gezien worden in welk deel van het hart infarcering optreedt. De omvang van de beschadiging kan met echocardiografie bepaald worden en daarmee kan ook de prognose beter vastgesteld worden. Andere onderzoeken die kunnen worden uitgevoerd om afwijkingen aan het hart vast te stellen, betreffen:

 • Isotopenonderzoek waarbij radioactieve deeltjes door een infuus of een injectie in de bloedbaan worden gebracht en de straling van deze deeltjes wordt met een gammacamera opgevangen. Deze camera maakt foto's (scans) met behulp van deze straling.
 • Hartkatheterisatie, waarbij een cardioloog door een katheter die door de huid en via de bloedbaan naar de kransslagaders leidt, een wolk contrastvloeistof in de kransslagader spuit. Daarna zijn het bloedvat en zijn vertakkingen stroomafwaarts op een röntgenfilmpje goed zichtbaar.
 • Cardiale CT-scan, ook wel bekend als multi slice CT-scan, waarmee de kalkneerslag in de kransslagader gemeten kan worden en deze nieuwe CT-scan is tevens een geschikte techniek om op een niet-ingrijpende manier de graad van kransslagadervernauwing na te gaan.
 • MRI (Magnetic Resonance Imaging), een onderzoeksmethode waarbij met behulp van magnetische technieken delen van het menselijk lichaam in beeld gebracht worden. Met deze techniek kan men het hart en de bloedvaten afbeelden en een onderscheid maken tussen een beschadigd stuk hartweefsel na een hartinfarct, een stuk weefsel met zuurstoftekort en weefsel dat gezond is.

Een acuut hartinfarct is een spoedeisende aandoening, waarbij direct medisch ingrijpen nodig is. Iedere minuut telt. Stap één bestaat uit ritmebewaking en krachtige pijnbestrijding. Patiënten die minder dan 12 uur klachten hebben en evidente ECG-afwijkingen hebben, per direct naar een centrum voor interventiecardiologie gebracht. In veel gevallen kan men daar een afgesloten kransslagader met een cathetertechniek openen. Bij een kransslagadervernauwing wordt dit 'dotteren' genoemd. Hierbij brengt de cardioloog via een catheter een ballonnetje naar de plek van de vernauwing. Vervolgens wordt het ballonnetje opgeblazen. Het drukt de plaque(s) zoveel mogelijk plat en de vaatwanden iets naar buiten.¹ Nadat het ballonnetje is weggehaald, kan het bloed weer voldoende blijven doorstromen. 

De patiënt kan als alternatief ook behandeld worden met een stolseloplossend geneesmiddel, waarmee afgesloten kransslagaderen geopend kunnen worden. Er bestaat wel een kans op bloedingen.

Een patiënt die op een hartbewakingseenheid is opgenomen krijgt een waaier aan geneesmiddelen, zowel oraal als per infuus. De cardioloog stelt het beleid vast van geval tot geval en afhankelijk van de ontwikkelingen. Deze geneesmiddelen verkleinen de kans op een recidief en op een beroerte, stollingscomplicaties en ritmestoornissen. Veelal wordt ook de bloeddruk omlaag gebracht om het hart te ontlasten. Niet zelden houdt het lichaam ook te veel vocht was als gevolg van de verminderde pompfunctie van het hart en de verstoring van de neurohumorale balans. Daarom zal men dit ook proberen bij te sturen, bijvoorbeeld in de vorm van plasmiddelen.

Naast behandeling van acute problemen, wordt tegelijk begonnen met het beleid op de langere termijn. De kans op een herhaald hartinfarct moet omlaag worden gebracht door risicofactoren aan te pakken, zoals roken, suikerziekte, hoge bloeddruk, gebrek aan lichaamsbeweging en een te hoog cholesterolgehalte in het bloed. De prognose kan in gunstige zin worden beïnvloed met medicatie (bètablokkers, ACE-remmers en salicylaten).

Noot:

(1) Een recent ontwikkelde techniek maakt het echter mogelijk het stolsel door een dun slangetje weg te zuigen. Grootschalig onderzoek in het UMCG laat zien dat de doorbloeding van de hartspier verbetert bij gebruik van deze nieuwe techniek. Het draagt ook bij aan vergroting van de overlevingskans. 


Geraadpleegde literatuur:
- Dr. A.J. Six (in samenwerking met dr. J.H. Kirkels, dr. R.P.J. Budde, dr. M.J.M. Cramer en drs. B.E. Backus). De cardiologie vereenvoudigd. Boom Lemma Uitgevers, Den Haag, vijfde herziene druk, 2011.

Hoge bloeddruk tijdens zwangerschap geassocieerd met later risico op hartaanval

Hoge bloeddruk tijdens zwangerschap geassocieerd met later risico op hartaanval - symptomen-hartklachten

Vrouwen die tijdens de zwangerschap (tijdelijk) een hoge bloeddruk hadden, hebben tot vijf keer meer kans om te sterven aan een hartaanval op latere leeftijd, zo heeft Amerikaans onderzoek vastgesteld. Naast een verhoogd risico op hartproblemen, ging ook het risico op nierproblemen en diabetes (suikerziekte) omhoog.

Een hoge bloeddruk bij zwangere vrouwen kan deel uitmaken van de aandoening pre-eclampsie of zwangerschapsvergiftiging, die ongeveer één op de tien vrouwen treft en een dramatische wending aan de zwangerschap geeft. In het Amerikaanse onderzoek werden echter enkel vrouwen opgenomen die alleen last hadden van bloeddrukproblemen.

Eén derde van de vrouwen bleek had tijdens de zwangerschap ten minste één keer last van een hoge bloeddruk. De deelnemende vrouwen hadden allemaal een weinig risicovolle zwangerschap en bevielen in 1966 van hun kindje. Zij werden de volgende 40 jaar gevolgd door de onderzoekers. Er werd vastgesteld dat vrouwen met een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap twee keer zoveel kans hadden op het ontwikkelen van een hartziekte in hun latere leven, vergeleken met vrouwen die een normale bloeddruk hadden in de volledige zwangerschap.

Degene met ten minste één enkele episode van hoge bloeddruk hadden tevens twee tot vijf keer meer kans om te sterven aan een hartaanval. Voorts hadden ze tussen 1,4 en 2,2 keer meer kans op suikerziekte en een licht verhoogd risico op nierziekten. Deze bevindingen werden gepubliceerd in 'Circulation', een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd door Lippincott Williams & Wilkins voor de American Heart Association.

Bron: http://health.usnews.com, 11 februari 2013

Lees verder

 Wat is een hartinfarct?

Hoge bloeddruk symptomen

Hoge bloeddruk symptomen - symptomen-hartklachten

Nieuws hart- en vaatziekten

Nieuws hart- en vaatziekten - symptomen-hartklachten

Startpagina

Startpagina - symptomen-hartklachten

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling - symptomen-hartklachten

Website over aandoeningen en gezondheid