Home » Nieuws hart- en vaatziekten

Nieuws hart- en vaatziekten

Na hartinfarct niet alleen dotteren, maar ook het stolsel verwijderen

Na een hartinfarct moet een patiënt niet alleen gedotterd worden, maar moet het stolsel dat het infarct veroorzaakte ook worden verwijderd. Hierdoor verbetert de uitkomst na een hartinfarct, zo blijkt uit onderzoek.

Een veel toegepaste behandeling bij kransslagadervernauwing gaat via hartcatheters, dit zijn slangetjes door de bloedvaten. Bij een kransslagadervernauwing wordt dit 'dotteren', of ook wel 'ballondilatatie' of 'PTCA' (percutane transluminale coronaire angioplastiek) genoemd. Hierbij brengt de cardioloog via een catheter een ballonnetje naar de plek van de vernauwing. Het kransslagvat wordt met een ballonnetje opengemaakt, waarna er een buisje (stent) wordt geplaatst dat het bloedvat openhoudt. De plaque wordt zoveel mogelijk plat gedrukt en de vaatwanden iets naar buiten. Nadat het ballonnetje is weggehaald, kan het bloed weer voldoende doorstromen.

Een recent ontwikkelde techniek maakt het echter mogelijk het stolsel dat het infarct veroorzaakte, door een dun slangetje weg te zuigen. Grootschalig onderzoek in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) laat zien dat de doorbloeding van de hartspier verbetert bij gebruik van deze nieuwe techniek. Ook lijkt de overlevingskans verbeterd. De nieuwe behandeling wordt in het UMCG inmiddels standaard toegepast en vindt wereldwijd navolging.

Bron: persbericht UMCG, april 2011


Pijn op de borst: checklist

Pijn op de borst: checklist - symptomen-hartklachten

Bij het diagnosticeren van coronaire hartziekte kan een checklist met vijf punten helpen om te voorspellen of er wel of geen sprake is van een coronaire aandoening. Dit blijkt uit onderzoek onder patiënten die met pijn op de borst bij de huisarts komen. Stefan Bösner c.s. schrijven hierover in de Canadian Medical Association Journal. Een groep van 74 Duitse huisartspraktijken deed mee aan de studie.

 
Uit het onderzoek kwamen vijf determinanten naar voren die het best voorspellen of er wel of geen sprake was van een coronaire aandoening:

  1. een combinatie van leeftijd en sekse (vrouw boven de 65, of man boven de 55 jaar);
  2. vaatziekte in de voorgeschiedenis;
  3. pijn die verergert bij inspanning;
  4. pijn die niet op te wekken is door palpitatie; en
  5. de overtuiging van de patiënt dat de pijn van het hart komt. 

 Daarna werd deze checklist toegepast op een andere groep vergelijkbare patiënten. Bij een afkappunt van 3 of meer bleek de sensitiviteit 87 procent, de specificiteit 81 en de negatief voorspellende waarde 97,7 procent. Al met al een aardig hulpmiddel bij een moeilijke categorie patiënten.

 
Bron: Medisch Contact/Sophie Broersen, juli 2010

 

 Hoge bloeddruk symptomen

Hoge bloeddruk symptomen - symptomen-hartklachten

Hartinfarct symptomen en behandeling

Hartinfarct symptomen en behandeling - symptomen-hartklachten

Startpagina

Startpagina - symptomen-hartklachten

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling - symptomen-hartklachten

Website over aandoeningen en gezondheid